Produkt: B+B SENSORS DRMOD bub-qdrmod

gewählte Produkte {{ cart.length }}

Produktbeschreibung

Hersteller B+B SENSORS
Modell DRMOD
Beschreibung Drucksensormodul, B+B Sensors DRMOD
Artikelnummer bub-qdrmod

Durchführbare Dienstleistungen

  • Rückführbare ISO-Kalibrierung
  • DAkkS akkreditierte DKD-Kalibrierung auf Anfrage
  • Reparatur (auf Anfrage)

Zurück zur Liste Produkt auswählen